Konsensus Kramera

Antyseptyka ran nieustannie przechodzi zmiany i aktualizacje wynikające z powstawania coraz skuteczniejszych środków przeciwdrobnoustrojowych. Z tego względu konieczne jest ustalenie dokładnych wskazań do ich zastosowania – zagadnienie to w zaktualizowanym konsensusie dotyczącym antyseptyki poruszył zespół prof. dr. hab. Axela Kramera, publikując najnowsze wytyczne w sprawie antyseptyki.

Konsensus w sprawie antyseptyki prof. dr. hab. Alexa Kramera.

Na podstawie dostępnych źródeł w postaci badań klinicznych oraz badań in vitro, a także własnych analiz naukowcy wyróżnili dokładny sposób działania poszczególnych środków przeciwdrobnoustrojowych, niepożądane skutki uboczne ich użycia oraz przeciwwskazania do stosowania. Określono także leki przestarzałe, przedstawiając jednocześnie rekomendacje dotyczące tych środków, które są rekomendowane do poszczególnych rodzajów ran. Po dokonaniu oceny cech i dostępnych badań naukowcy podsumowali, że w przypadku płukania otrzewnej lub płukania innych jam z brakiem potencjału drenażowego, a także wtedy, gdy istnieje ryzyko ekspozycji ośrodkowego układu nerwowego, środkiem antyseptycznym z wyboru jest podchloryn.

Na stronie 19 i 20 polskiego przekładu wspomnianego dokumentu znajduje się Tabela 10. Zawierająca podsumowanie wyników badań klinicznych dla antyseptyków do ran i Tabela 13. Zawierająca podsumowanie orientacyjnych zaleceń wyboru antyseptyków do ran na podstawie wskazań

Badania, na które przeprowadził zespół prof. Kramera dotyczą składu Microdacyn® i dostępne poniżej: 

  1. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018 - PDF
  2. Konsensus dotyczący antyseptyki ran: Aktualizacja 2018 - PDF

 


© 2014 Kikgel
Realizacja: WebProm Agencja Interaktywna